Umacnianie skarp, rowów i nasypów

Do jednych z najistotniejszych zadań przy inwestycjach drogowych jest umocnianie skarp, rowów i nasypów. Wykonuje się to poprzez zastosowanie wielu bardziej lub mniej skomplikowanych technologii. Pośród naszych realizacji możemy pochwalić się wykonaniem prac przy pomocy:

  • Hydrosiew lub hydrosiew z mulchowaniem
  • obsiew ręczny lub mechaniczny
  • układanie darniny
  • faszynowanie
  • układanie płyt ażurowych
  • układania różnego rodzaju geowłókniny, geokraty